Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége

Elérhetőségek

Cím: 2040 Budaörs, Baross u. 89.

Telefon: 23/804-035

Fax: -------

E-mail: kosz@kosz.hu

2018.12.16 Etelka, Aletta napja van

A kistelepülések és a kistelepülési önkormányzatok problémái, javaslatok azok megoldására

Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége

A kistelepülések és a kistelepülési önkormányzatok problémái, javaslatok azok megoldására

A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége 2014. november 19-21. között Pécsváradon megtartott tisztújító közgyűlésén megvitatta a kistelepülések helyzetét és az alábbi állásfoglalást alakította ki:

  • Feladatfelosztás – hivatali létszám – bérezés

Az állam és az önkormányzatok feladatainak szétválasztása nem történt meg, illetve visszacsorognak a feladatok. Épp ezért az önkormányzatokra háruló feladatok nincsenek arányban a hivatalok részére megállapított létszámmal. Itt kell megemlíteni az évek óta tartó bérbefagyasztást is, aminek következtében gyakorlatilag 10 éve ugyanazért a bérért dolgoznak a munkatársak. Az alulfinanszírozottság, az egyre növekvő feladatok, az ezekhez nem megfelelően megállapított hivatali létszám és az évek óta nem növekvő bérek azt eredményezik, hogy megfelelő képzettségű munkaerőt egyre nehezebb, vagy lehetetlen találni a közszolgálatba. Itt kell még megemlíteni a gazdasági és pénzügyi területen dolgozók nagy leterheltségét, ami többek közt abból adódik, hogy a napi munkájuk mellett rengeteg jelentést kénytelenek készíteni igen szoros határidőre. A jelentős túlmunka mellett sem lehet a határidőket mindig tartani, így viszont a hivatalok bírsággal fenyegetettek. E probléma komplex felülvizsgálata indokolt és sürgető.

  • Pályázati finanszírozás

A pályázati finanszírozás legnagyobb problémája az előfinanszírozás. A kistelepülések a pályázati projekteket gyakorlatilag csak hitelből tudják finanszírozni. A hitelfelvételt azonban azon túl, hogy rendkívül bürokratikus, még nehezíti az a körülmény, hogy nem tudható, mennyi ideig van szükség a hitelre, mikor érkezik meg a pályázattal elnyert támogatás. Továbbá a bankok hozzáállása is akadályozó tényező, mert az észlelhető, hogy addig húzzák a hitelfelvételi eljárást, amíg lehet, és inkább kibújnak a hitelnyújtás alól.

  • Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás egész rendszere rendkívül bürokratikus, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek nagyon nagyok. Javaslatunk, hogy a rengeteg papír alapú adminisztráció helyett térjünk át az elektronikus nyilvántartásra.

  • Feladatfinanszírozás

A feladatfinanszírozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem finanszírozza a feladatokat. Az intézményi szintű fenntartást még úgy, ahogy, de az összes többi feladatot nem finanszírozza (óvoda, gyermekétkeztetés, külterületi utak, szociális temetés, stb.).

  • Polgármesterek, képviselő testületek bérezése

E területen nagyon komoly ellentmondások vannak. A polgármesterek díjazása teljesen elfogadhatatlan (nonszensz, hogy egyes esetekben kevesebb a polgármester bére, mint a közmunkásoké). Lehetetlen helyzet, hogy a kistelepüléseken főállású alpolgármesterek lehessenek túlzott díjazással. A képviselők díjazása pedig nincs korlátozva csak annyiban, hogy a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

Javaslatunk a polgármesterek díjazására: a törvényben ne fix összegű bért, tiszteletdíjat határozzanak meg, hanem –tól –ig határt, melyen belül a képviselő testületé lenne a döntés joga a polgármester díjazását illetően, hiszen tevékenységét is a testület tudja legjobban megítélni. Az előző ciklusban meghatározott polgármesteri bérek ne kerüljenek csökkentésre. A mostani szabályozás szerint a képviselő testület dönt arról a díjazásról, amit a törvény előír, ez jogi anomália is. További javaslatunk, hogy a polgármester tevékenységét ismerjék el feladatellátásként, és ennek megfelelően a feladatfinanszírozás keretében finanszírozzák is meg.

  • Iparűzési adó

Javasoljuk, hogy az iparűzési adó beszámítási kényszert vezesse ki a rendszerből, mert a saját bevétellel történő mozgásteret megfojtja.

  • Gyerekjóléti, családsegítő szolgálat

Közös szolgálatban látja el az önkormányzat ezeket a feladatokat. Szakmailag túlszabályozott, bürokratikus, ráadásul komoly foglalkoztatási kényszert teremt. Ennek újraszabályozását kérjük, hogy kevesebb forrásból is rendezhető legyen.

  • A 240/2006.(XI.30.) Korm.rendelet (a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről) felülvizsgálatát kérjük, mert a belső pályázatoknál az utóbbi időben erre a rendeletre hivatkoznak, de a települések helyzete 2006 óta gyökeresen megváltozott, ezért indokolt a rendelet felülvizsgálata.
  • Előrefizetős mérőkészülékek

Az előrefizetős mérőkészülékekhez alkalmazott kártyák feltöltése csak a nagyobb településeken lehetséges. Megoldást kellene találni a helyben feltöltésre, hiszen ezeknek a fogyasztóknak az utazási költség megfizetése is nagy gondot jelent. Javasoljuk, hogy a közüzemi feltöltőkártyákat minden postahivatalban meg lehessen vásárolni. 

Pécsvárad, 2014. november 21.

Aktuális

ŐSZI KÖZGYŰLÉS

Időpont: 2018. november 7-8-9.
Helyszín: Hunguest Hotel Erkel, Gyula
Tervezett program és jelentkezési lap szeptember végén

Tavaszi közgyűlés

Időpont: 2018. május 9-10-11.
Helyszín: Zalakaros, MenDan Hotel
Teljes Porgram
Letöltése itt

Tavaszi Közgyűlés

 
TAVASZI KÖZGYŰLÉS
 
Időpont:
2017. május 17-18-19.

Tavaszi közgyűlés

Tavaszi közgyűlés
Időpont: 2016. március 2-4.
Helyszín: NaturMed Hotel Carbona, Hévíz

Program: LETÖLTÉS
Jelentkezési lap: LETÖLTÉS
Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

2015. évi őszi, ünnepi közgyűlésének PROGRAMJA

helyszínt (2015. október 7-9., Mórahalom)

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10.

 PROGRAM LETÖLTÉSE

 JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

ŐSZI KÖZGYŰLÉS

ŐSZI KÖZGYŰLÉS
 
Időpont: 2015. október 7-9.
Helyszín: Mórahalom, Colosseum Hotel

Projekt